Bestelling annuleren (voor levering)

Een geplaatste bestelling op de webwinkel van Kitchen Inside kan kosteloos en zonder opgaaf van reden geannuleerd worden.

De koop ongedaan maken (na levering)

Je hebt het recht zonder opgave van redenen de bestelling, binnen 14 dagen, ingaande de dag na ontvangst, te herroepen. Na herroeping heb je 14 dagen de tijd om de producten retour te sturen naar Kitchen Inside. Je ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door Kitchen Inside wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een percentage daarvan terug. Als de klant een product retour wil sturen, kan hij/zij contact opnemen met Kitchen Inside via: info@kitcheninside.nl.

De werkelijke afleverdatum geldt als leverdatum, ook als het product pas later geïnstalleerd wordt. Indien je besluit het product niet zelf terug te sturen maar te laten ophalen door Kitchen Inside, zijn de kosten van het retour halen voor jouw rekening. Eventuele schade welke ontstaat indien je ervoor kiest zelf het product retour te zenden (via een externe partij of door jezelf) aan Kitchen Inside, zijn voor je eigen verantwoording en rekening.

Let op: Indien een product zonder melding retour wordt gestuurd naar Kitchen Inside, verzoeken wij het herroepingsformulier mee te zenden! Indien mogelijk, wordt Kitchen Inside graag vooraf op de hoogte gebracht van de retourzending.

Voorwaarden voor volledige terugbetaling

  • Het product dient geheel compleet en in de originele staat te zijn;
  • Het product dient schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen;
  • Het product mag niet beschadigd zijn;
  • Meegeleverde montagemateriaal dient indien redelijkerwijs mogelijk, origineel verpakt te zijn;
  • Het product moet voorzien zijn van de originele handleidingen en meegeleverde accessoires;
  • Het product moet voorzien zijn van een goede verpakking, bij voorkeur de originele verpakking, welke wel geopend mag zijn geweest;
  • Je bent als klant alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
  • Kitchen Inside betaalt het aankoopbedrag inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door Kitchen Inside geboden goedkoopste, standaard levering) zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terug. Kitchen Inside betaalt je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Kitchen Inside mag wachten met terugbetaling tot de goederen in hun geheel zijn geretourneerd, of als je hebt aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Herroepingsformulier

Voor herroeping kun je gebruik maken van het “herroepingsformulier”. Kitchen Inside raadt je echter aan om een e-mail te sturen naar info@kitcheninside.nl of te bellen met de serviceafdeling op 010 8437442 om een retour te melden. Zo kan Kitchen Inside de retourzending sneller en eenvoudiger verwerken.

Indien u de overeenkomst wilt herroepen, kunt u binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling onderstaand formulier invullen en per e-mail naar ons opsturen. Vervolgens ontvangt u alle verdere informatie over de te volgen procedure.

Aan: Kitcheninside
Stadhoudersweg 101C
3039 ED Rotterdam
info@kitcheninside.nl

” Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten herroep:

Ordernummer:

Artikelnummer(s):

Bestel datum:

Naam consument:

Adres consument:

Handtekening consument:

Retour adres

Kitchen Inside
Stadhoudersweg 101C
3039 ED Rotterdam